Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
  • Avui, a la classe de psicomotricitat en anglès, els alumnes de P2 (llar d´infants) han participat de manera individual en un circuit que els ha permès progressar en la millora del control global i segmentari del seu propi cos: control en el salt, control en els desplaçaments i regulació de l´equilibri. Tanmateix, aquest tipus d´activitat permet a l´infant treballar altres aspectes importants com la direccionalitat, la situació en l´espai, el càlcul de distàncies, etc.

    Els nostres infants aprenen a prendre consciència del seu propi cos, es diverteixen i, a més a més, ho fan aprenent la llengua anglesa

    5 de juny de 2018

    per Jordi Alguacil
    Tutor P5