Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
 • El curs 2017-2018 l’escola ha entrat a participar en el Programa Experimental a la Certificació d’EOI, el qual pretén fomentar la col·laboració entre els centres de secundària i les escoles oficials d’idiomes. Bàsicament, aquest programa té com objectiu que els alumnes de secundària puguin obtenir els certificats nivell intermedi i avançat en una llengua estrangera (corresponent als nivells B1 i B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües). Els exàmens de certificat de les EOI avaluen la competència lingüística de l’alumnat en les diferents destreses: comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral, expressió escrita i ús de la llengua.

  En el marc d’aquest programa, alguns dels nostres alumnes de 3r i 4t ESO s’examinaran properament per obtenir algun d’aquests certificats en llengua anglesa. Les dates programades d’aquestes proves a l’EOI de Badalona són els dies 29 de maig i 8 de juny, per als nivells B1 i B2 respectivament. 

  Als alumnes que s’hi presenten, els desitgem molta sort!

  4 de juny de 2018

  per Rubén Coleto
  Tutor 3r ESO C