Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
  • La tecnologia a l'ESO és una matèria amb un currículum molt variat. A 3r curs de secundària, per exemple, es treballen aspectes teòrics, com l'energia o els mecanismes, amb d'altres més pràctics, com l'anàlisi de les estructures o la programació informàtica. Cada any es dedica un temps a la construcció d'un projecte tecnològic. Prèviament els alumnes han hagut de fer un avantprojecte escrit, que especifica els materials, les eines i els passos que hauran de seguir per construir el seu objecte. Des de fa unes setmanes, els alumnes de 3r van al taller de tecnologia per construir una nòria de fusta, que incorpora un motor i un conjunt de mecanismes per fer-la girar. És un treball exigent que implica destresa, rigor i molt paciència.

    29 de maig de 2018

    per Carles Díaz
    Sotsdirector