Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
  • L’Educació física és una matèria que ens permet educar per afavorir la salut i prevenir malalties. Durant les sessions d’educació física ja sigui mitjançant el joc o diferents esports, els alumnes aprenen a conèixer-se i conèixer als altres; a saber les seves capacitats i limitacions. Descobreixen que cadascun té la seva realitat corporal i a respectar-la . També a respectar i voler als altres, a valorar el seu esforç i afavorir l'autoestima. Totes aquets aspectes els treballen a l’hora física a l’escola.

    En aquests moments a tercer de primària estem fent diferents jocs esportius, on treballem la cooperació i l’acceptació de la derrota i la victòria. A quart mitjançant el futbol acceptem les nostres diferencies i les dels altres. A cinquè l’esport ens ensenya que el més important és la cooperació i l’acceptació de les normes i a sisè treballem la coordinació ull-ma mitjançant el bàdminton.

    27 de maig de 2018

    per Eva Serralta
    Tutora 1r ESO D