Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
  • Tal com està establert en el Pla Anual de Centre, entre el 4 i el 10 de maig d'enguany els alumnes de 1r, 2n i 3r d'ESO dedicaran tot el seu horari lectiu al treball de síntesi. Com el seu nom indica, es tracta d'una activitat avaluable i curricular, de caràcter multidisciplinar, en la qual els alumnes han de posar en pràctica els coneixements, les competències i els procediments que han estat adquirint durant tot el curs. Està estructurat al voltant d'un eix temàtic, que són els hàbits saludables (1r ESO), les heroïnes i els herois (2n ESO) i una utopia (3r ESO). Una part de les activitats són individuals, però una bona part són de grup. S'han de fer presentacions, videos i altres treballs digitals relacionats amb els respectius temes. També s'inclou una sortida d'un dia.

    6 de maig de 2018

    per Carles Díaz
    Tutora de 2n ESO