Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
  • Encara que la ciència i especialment la Física i la Química tenen una notable i profunda influència en la nostra vida diària, el seu aprenentatge està limitat per les matemàtiques perquè són el seu llenguatge i això a vegades crea barreres que dificulten la seva comprensió. A la nostra escola s’expliquen aquestes dues àrees d’una forma entenedora i divertida per aconseguir que els alumnes entenguin com aquestes dues ciències actuen al nostre dia a dia. Intentem reflectir a l’aula el que va dir el premi Nobel Severo Ochoa ¨La vida són reaccions químiques sotmeses a lleis físiques. La nostra existència és explicable en termes físics i químics. L’amor és la fusió entre la Física i la Química¨.

    11 de març de 2018

    per Guillermo Gonzalez
    Cap d'estudis Secundària