Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
 • Durant la primera quinzena del mes de març, els alumnes de 3r de Primària realitzaran les proves diagnòstiques corresponents a la llei educativa vigent, centrades en les competències bàsiques del currículum. Són proves elaborades i organitzades pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, i tenen caràcter orientador i formatiu per la nostra escola. Avaluen l’assoliment de la competència comunicativa lingüística en català i castellà i de la competència matemàtica a la meitat del tercer curs de l’educació primària.

  Aquestes proves seran aplicades pel propis professors del centre i, al tractar-se d’una prova diagnòstica, és útil per corroborar que a la nostra escola anem en bona direcció, doncs els nostres alumnes van assolint nous instruments lingüístics i matemàtics.

  Els desitgem molta sort!

  1 de març de 2018

  per Laura Vazquez
  Tutora de 3r E.P.