Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
 • Tothom tenim implícites unes capacitats socials i emocionals que de vegades no sabem com reflectir en el nostre dia a dia. A l’escola propiciem que els nostres alumnes desenvolupin aquestes capacitats que de mica en mica van aflorant en el seu procés maduratiu.

  En les relacions amb els altres i durant els aprenentatges els nostres nois i noies podem exercir el seu esperit crític, demostrar la seva responsabilitat a nivell de treball i d’esforç cercant l’èxit, també la bona educació amb el respecte als companys, al medi i a la societat educativa en general i mostrar el seu grau de col·laboració en les tasques diàries i educatives.

  D’aquesta manera aconseguim una formació integral dels nostres alumnes quan acaben l’escolaritat obligatòria i a la vegada, estem compartint amb tots ells una visió del món que els permetrà estar segurs i segures de sí mateixos quan arribin al món adult.

  8 de febrer de 2018

  per Estefania Mayugo
  Tutora de 5èP