Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
 • A l’escola ja fa anys que utilitzem la plataforma educativa Moodle que és un sistema que possibilita la creació d'entorns de treball orientats a l'aprenentatge. Permet crear aules virtuals i reforçar continguts treballats a classe.

   

  Els alumnes tenen accés a recursos i activitats disponibles en línia d'una manera estructurada, espais per a l'autoaprenentatge i per a l'aprenentatge col·laboratiu. Moodle també ens permet adquirir un ús eficient i crític de les noves tecnologies de la comunicació i permet a les famílies fer un seguiment dels aprenentatges i tasques dels seus fills.

   

  El Moodle adquireix molta importància a secundària i per aquest motiu a cicle superior de primària iniciem als nostres alumnes en el coneixement d’aquesta plataforma.

  5 de novembre de 2017

  per Eva Serralta
  Tutora de 1r ESO