Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
  • Des de les primeres setmanes d'aquest curs acadèmic, cadascun dels quatre cursos de l'ESO tenen escollits els seus delegats i subdelegats, que fan una funció molt important de representació dels seus companys de classe i són un suport indiscutible per a la funció dels seus respectius tutors i tutores.

     Enguany s'ha creat una figura nova: el Consell de delegats. Està formada pels vuit delegats i delegades dels cursos de secundària. Després que en futures sessions de l'hora d'acció tutorial es facin propostes de millora de la convivència a l'escola, aquest consell es reunirà per unificar-les i treballar-les amb l'objectiu de presentar-les a l'equip directiu. Esperem que surtin idees que ens ajudin a la nostra quotidianitat i, per tant, a la nostra tasca docent.

    30 d'octubre de 2017

    per Carles Díaz
    Sotsdirector