Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
  • Des del proper dijous 18 fins al dimarts 23 tindran lloc les proves extraordinàries de maig per als alumnes d’educació secundària amb matèries pendents de cursos anteriors. Es tracta d’una convocatòria que, de manera similar a les recuperacions trimestrals i proves extraordinàries de setembre, té com a objectiu que els alumnes amb assignatures suspeses puguin demostrar que han assolit els continguts mínims de matèries curriculars d’altres cursos. Consolidació, que per altra banda, han anat fent al llarg del curs a les classes de recuperació, que són objectius essencials del pla estratègic del nostre centre. Podeu consultar el calendari d’enguany al Google Calendar.

    16 de maig de 2017

    per Mónica Ranz
    Directora