Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
  • Un any més, i amb la finalitat de fomentar la creativitat en l’expressió escrita i alhora mantenir ben viva una tradició cultural força arrelada a Catalunya, els nostres alumnes, aprofitant la tradició del concurs literari de l'escola per Sant Jordi, es presenten també als Jocs Florals Escolars de Catalunya.

    14 de març de 2017

    per Imma López
    Tutora 3r ESO D