Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
 • Durant aquesta setmana hem iniciat les proves diagnòstiques corresponents a la llei educativa vigent, centrades en les competències bàsiques del currículum. Són proves elaborades i organitzades pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, i tenen caràcter orientador i formatiu per la nostra escola. Avaluen l’assoliment de la competència comunicativa lingüística en català castellà i de la competència matemàtica en el tercer curs de l’educació primària.

  Aquestes proves s’apliquen pel propis professors del centre i, al tractar-se d’una prova diagnòstica, són útils per corroborar que a la nostra escola els nostres alumnes assoleixen amb bon nivell els nous instruments lingüístics i matemàtics.

  Els nens i nenes de 3r s’ho han pres molt seriosament. Els animem i els agraïm el seu esforç.

   

   

  1 de març de 2017

  per Laura Vazquez
  Tutora de 3r E.P.