Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
  • A 3r de l'ESO aquesta setmana hem acabat la unitat de programació informàtica de l'assignatura de tecnologia. Durant les darreres 6 setmanes els alumnes d'aquest curs han après les principals instruccions del llenguatge de programació Python. Per posar-les en pràctica, han fet un conjunt de programes en aquest entorn de programació a l'aula d'informàtica, si bé també tenien l'oportunitat de practicar a casa, ja que és molt fàcil d'instal·lar i utilitzar. Per acabar la unitat, hem avaluat l'aprenentatge mitjançant un qüestionari moodle que els alumnes han respost mitjançant els seus mòbils. Els resultats han estat força bons

    27 de febrer de 2017

    per Carles Díaz
    Tutor de 1r d'ESO