Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
  • A la nostra escola els alumnes de l’ESO fan alemany com a segona llengua estrangera. Al llarg de sis crèdits distribuïts entre 2n, 3r i 4t d’ESO, els alumnes d’aquesta optativa comencen aprenent els colors, els números i els dies de la setmana per, de mica en mica, arribar a consolidar una base sòlida que els permeti poder fer un nivell A2 segons el marc de referència comú europeu, si així ho volen, en els seus estudis post-obligatoris.

    Es tracta, sens dubte, d’un valor afegit per a la seva formació futura. A més a més, aquests mateixos alumnes, quan cursen 3r de l’ESO, poden participar en el programa d’intercanvi que l’escola fa amb la Stadtteilschule Bergedorf, una escola a Hamburg, i així practicar els coneixements adquirits.

    20 de febrer de 2017

    per Mónica Ranz
    Directora