Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
 • Un cop més i d’acord amb la normativa educativa en vigor, durant el mes de novembre i principis de desembre, procedirem a la renovació parcial del CONSELL ESCOLAR del Centre.


  El Consell Escolar és l’òrgan d’administració i control en el qual són representats els diferents estaments de l’Escola: titularitat, professorat, alumnes, pares, mares i personal d’administració i serveis.


  Tothom qui formi part del cens (pares i mares de tots els alumnes, alumnes de secundària, claustre de professors i personal d’administració i serveis) pot participar en aquest procés de renovació del Consell Escolar. Pot presentar-s’hi com a candidat tot aquell qui ho desitgi, amb la il·lusió i l’interès que es necessiten per treballar per a la nostra Escola.

  Esperem la vostra participació!

  CALENDARI ELECCIONS CONSELL ESCOLAR

  07-11-16: Convocatòria d’eleccions. 
  Publicació del cens i inici presentació de candidatures

  10-11-16: Fi de la presentació de candidatures.

  16-11-16: Proclamació i publicació de candidats.

  29-11-16: Votacions (pares, alumnes i docents).
  Escrutini i proclamacions dels electes.

  01-12-16: Convocatòria Consell Escolar.
  12-12-16: Constitució del Consell Escolar.

  8 de novembre de 2016

  per Mar Serra
  Directora Arrels-Esperança