Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
 • Un cop més i d’acord amb la normativa educativa en vigor, durant el mes de novembre i principis de desembre, procedirem a la renovació parcial del CONSELL ESCOLAR del Centre,.

  El Consell Escolar és l’òrgan d’administració i control en el qual són representats els diferents estaments de l’Escola: titularitat, professorat, alumnes, pares, mares i personal d’administració i serveis.

  Tothom qui formi part del cens (pares i mares de tots els alumnes, alumnes de secundària, claustre de professors i personal d’administració i serveis) pot participar en aquest procés de renovació del Consell Escolar. Pot presentar-s’hi com a candidat tot aquell qui ho desitgi, amb la il·lusió i l’interès que es necessiten per treballar per a la nostra Escola.

  Esperem la vostra participació!

  CALENDARI ELECCIONS CONSELL ESCOLAR

   

  1. Publicació del cens i inici presentació de candidatures 07-11-16 
   2.Fi de la presentació de candidatures. 10-11-16

   3. Proclamació i publicació de candidats. 14-11-16 

   4. Convocatòria d’eleccions. 15-11-16 

   5. Votacions (pares, alumnes i docents). 01-12-16 

   Escrutini i proclamacions dels electes.

   6. Convocatòria Consell Escolar. 05-12-16

   7. Constitució del Consell Escolar. 15-12-16

  7 de novembre de 2016

  per Mónica Ranz
  Presidenta del Consell Escolar