Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
  •  Avui el taller de tecnologia fa fressa. Els alumnes aprenen a fer servir eines com el xerrac de costella, el trepant de taula, el paper de vidre, el peu de rei, munten circuïts elèctrics o connecten un interruptor...Ja no hi ha excusa perquè no facin les reparacions bàsiques de la casa!

    Aquesta assignatura pretén dotar als alumnes dels coneixements bàsics del món de la tecnologia i dels seus processos. Plantejant solucions per problemes quotidians, estudiant materials, redactant projectes i fent plànols per després executar-los i fer-los realitat al taller o a l'aula d’informàtica... així treballem a la classe de tecnologia. Els alumnes aprenen i consoliden competències i destreses bàsiques del món tecnològic. Com que en el món científic i tecnològic l’idioma predominant és l’anglès, per això els alumnes improve their English by learning technology in english.

    4 de juny de 2016

    per Victor Esbri
    Professor de Secundària