Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
 • Divendres 27 de maig onze alumnes de les escoles Arrels es van traslladar al campus de Barcelona de la Universitat Internacional de Catalunya per realitzar les proves escrites del Certificat de nivell B1 d’anglès. Es tracta d’una certificació oficial que la UIC ofereix en col·laboració amb l’editorial Richmond, que permet a alumnes d’ESO i Batxillerat acreditar el seu nivell d’anglès segons el marc comú de referència europeu (MERC).

  Després d’una breu presentació a l’Aula Magna de la universitat per part de la responsable del servei d’idiomes, els alumnes van iniciar les diferents proves. En primer lloc, es va realitzar la comprensió lectora. A continuació va tenir lloc la comprensió auditiva, i per últim, després d’un descans als jardins de la universitat per esmorzar i agafar forces, les dues proves corresponents a l’expressió escrita. Divendres 3 de juny, es realitzaran les proves d’interacció i expressió oral a Arrels-Esperança.

  L’obtenció del certificat oficial de B1 s’emmarca directament en els objectius generals de centre recollits en el nou Pla Estratègic 2015-18, i fa partícips als nostres alumnes de la creixent importància d’acreditar oficialment els coneixements en llengües estrangeres tant a nivell social com institucional.

   

  31 de maig de 2016

  per Mónica Ranz
  Directora