Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
  • Els alumnes de l'ESO estan a punt de començar els crèdits interdisciplinaris, que són el treball de síntesi a 1r, 2n i 3r, i el de treball de recerca a 4t. Es tracta de fer un treball al voltant d'una temàtica determinada i en el qual intervenen coneixements i competències de totes les matèries que cursen a l'escola. Justament aquest és l'objectiu: integrar diferents disciplines en un únic projecte.   Els alumnes de 1r, 2n i 3r faran treballs al voltant d'un territori determinat, que és el que visitaran entre els dies 11 i 13 d'abril. Els de 4t, en canvi, faran un estudi sobre una idea d'empresa o negoci. Tant el treball de síntesi com el de recerca finalitzen amb una exposició amb suport digital davant de la classe i d'un tribunal format per dos professors.

    5 d'abril de 2016

    per Carles Díaz
    Tutor 2n ESO