Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
  • Enguany continuem amb l'ús dels iPads a l'etapa de l'educació secundària, tot consolidant l'ús intensiu de les noves tecnologies que l'escola va endegar fa ja uns quants cursos. Els professors de cada matèria busquem aplicacions o eines digitals que permetin que els alumnes aprenguin o practiquin coneixements d'una manera més divertida, àgil i ràpida mitjançant les noves tecnologies.

      Aquesta setmana, per exemple, a l'hora de matemàtiques i gràcies als iPads els alumnes de segon han fet activitats d'àlgebra i de càlcul en el lloc webwww.thatquiz.org, especialment recomanable perquè practiquin a casa. Així aconseguim dos objectius: que aprenguin més matemàtiques i que siguin més competents en el món digital.  

    27 de gener de 2016

    per Carles Díaz
    Professor de Matemàtiques