Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
 • Un any més, i seguint les directrius del nostre Pla Estratègic, posem a l’abast d’aquells alumnes que necessiten un ajut puntual per no quedar-se enrere, tot un seguit de recursos per tal d’ajudar-los a assolir els continguts bàsics de les assignatures instrumentals, ja sigui del curs present o bé d’anys anteriors.

  Focalitzem aquests reforços i/o recuperacions en tres àrees concretes: les matemàtiques, el català i l’anglès. El mateix professor/a que impartia l’assignatura en el curs corresponent en fa un seguiment personalitzat amb un grup reduït d’alumnes, segons les seves necessitats concretes, per tal que ningú es quedi enrere. Tots aquests esforços de ben segur aviat donaran el seu fruit, i podrem veure els resultats a finals de maig, quan es portin a terme les proves de Recuperació de matèries pendents de cursos anteriors, segons el calendari prèviament establert.

  Estem segurs que amb aquestes mesures tots els alumnes assoliran totalment els continguts proposats. Els encoratgem a aprofitar al màxim aquestes hores!

   

  7 de novembre de 2015

  per Imma López
  Tutora de 4 ESO D