Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
  • Ja és el tercer any que els nostres alumnes de primer i segon de ESO cursen la l’assignatura de tecnologia en anglès. L’objectiu és doble: aprendre expressions, vocabulari específic de tecnologia i tècnic per un cantó, i perdre la por a usar l’anglès com a llengua habitual i vehicular. Es pot pensar que això pot ser un handicap, una limitació a l’hora d’assolir els continguts propis de la matèria, que pot dificultar el procés d’aprenentatge per la barrera de l’anglès. Com a docents, ho tenim ben present, i busquem estratègies i “workarounds” (solucions o plans alternatius) per tal de minimitzar aquest “gap” o diferència a l’usar una llengua estrangera. A vegades és explicar-ho en català, a vegades és que ells usin traductors online, a vegades és repetir-ho N vegades, a vegades és un gest, la força de la comunicació no verbal... Tot ajuda i tot conta per fer que els alumnes s’acostumin a l’anglès i absorbeixin i facin seu aquest idioma que, de ben segur, els ajudarà a creuar fronteres i a estar comunicats amb el món.

    16 d'octubre de 2015

    per Jordi Morata
    Professor de Secundària