Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
 • Ja està obert el termini de presentació dels Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2015-2016.

  Com es sol·licita l’ajut? Es demanen telemàticament a l'adreça:
  http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/beques/

  Es treu en paper la sol·licitud i s'entrega al centre escolar amb la documentació que cal adjuntar abans del 30 de setembre. Per a més informació addicional contacteu amb la Secretaria del centre, preferiblement amb la Sra. Yolanda.

  1 de setembre de 2015

  per Secretaria
  Escoles Arrels