Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
  • Ha arribat el moment, els alumnes de Secundària que tenen assignatures suspeses de cursos anteriors ens han de demostrar que estan preparats i són capaços; després de mesos treballant, repassant amb els professors i presentant dossiers, d'aprovar i poder passar de curs. Els dies 22-25-26 de maig es realitzaran els exàmens de recuperació. Segur que tot l'esforç dels nostres alumnes i professors quedarà reflectit en les notes i en la satisfacció de la feina ben feta.

    21 de maig de 2015

    per Robert Madrazo
    Director