Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
  • Si el debat sobre les diferents possibilitats que ofereix la tecnologia digital i les aules està més viu que mai, present tant en debats radiofònics com en articles als diaris, les nostres escoles fa temps que entenen que allò que forma part de la vida diària dels nostres alumnes no es pot desvincular del seu context educatiu. L’ús de l’iPad a l’ESO és habitual i complementari al dels ordinadors portàtils.

    Segons un calendari establert des de l’inici de curs, els alumnes de l’ESO compten amb una eina més a l’aula que ens permet treballar d’una manera més versàtil i dinàmica els continguts curriculars. Així doncs, utilitzem les tauletes com a suport digital a les diferents matèries per descarregar-nos tasques des de Moodle, utilitzar buscadors per completar activitats o consultar diccionaris online, però també fem servir Apps com la iMovie per fer projectes com “so ist unsere Schule” (així és la nostra escola)a l’optativa d’alemany de 3r ESO.

    12 de març de 2015

    per Mónica Ranz
    Cap d’estudis ESO