Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
 • El curs avança i ja estem acabant el segon trimestre. Tal com estableix el pla anual de centre, aquesta setmana comencen els controls trimestrals de totes les assignatures. S'allarguen entre dimecres 4 i dimarts 10 de març.

  És un moment especialment crític per als alumnes, que han de preparar-se bé per demostrar que han assolit els continguts i les competències en tres mesos de classes. La qualificació final no depèn tan sols dels resultats d'aquests controls, però cal tenir en compte que té un pes destacat.

  Recomanem una bona planificació del temps d'estudi, tot prioritzant aquelles matèries en què l'alumne tingui més dificultats. I, lògicament, molt sort a tots.

  3 de març de 2015

  per Carles Díaz
  Professor de Secundària.