Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
  • Davant el creixent canvi tecnològic la nostra escola aposta per la introducció de les TIC a tot el centre, sobretot a Educació Infantil, ja que ens permet treballar el pensament computacional. Un tipus de pensament dirigit a la comprensió del què ens envolta per mitja de les noves tecnologies i que dota als alumnes de competències per desenvolupar-se amb elles.

    A la nostra escola introduïm els iPaid’s a Infantil perquè explorin la tecnologia mitjançant el joc, permet que els alumnes coneguin les possibilitats que els hi ofereix i pensin en aquestes de forma normalitzada com a vehicle pel seu creixement i aprenentatge. 

    2 de març de 2015

    per Marc Escolar
    Mestre de Primària