Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
 • Els dies 10 i 11 de febrer els alumnes de 4t de l'ESO realitzaran els exàmens d'avaluació externa.

   La prova avalua les competències i coneixements bàsics que els alumnes han d'haver adquirit en competència comunicativa lingüística i en competència matemàtica. Aquesta prova externa, que elabora i organitza el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu de la Generalitat de Catalunya, té un caràcter informatiu, formatiu i orientador pels alumnes, les famílies i els centres. Vol ser una eina per impulsar la millora global del sistema educatiu català.

   Igual que en els últims anys, estem segurs de que els nostres alumnes ens demostraran; amb les seves notes, l'excel·lent preparació acadèmica que reben a Arrels-Blanquerna.

  8 de febrer de 2015

  per Robert Madrazo
  Director