Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
  • Els alumnes de l'ESO de l'escola fan quatre hores setmanals de matemàtiques amb l'objectiu que tinguin un bon nivell en aquesta assignatura, que és clau per entendre el món que ens envolta (percentatges, interpretació de gràfiques, ús de calculadora, problemes, etc.).

    Enguany hem descobert un nou recurs digital, la pàginawww.thatquiz.org, que conté un gran nombre d'exercicis interactius i autocorrectius que permet exercitar-se en diferents apartats de les matemàtiques, com els alumnes de 1r d'ESO de la fotografia adjunta, que l'han utiltizat a classe per calcular el valor numèric d'algunes expressions algebraiques

    16 de gener de 2015

    per Carles Díaz
    Professor de Secundària