Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
 • A les nostres escoles l’aprenentatge d’idiomes forma part dels nostres trets identitaris. Un valor afegit en el món del demà dels nostres alumnes, però alhora una finestra oberta al món actual. Volem que l’Anglès, l’Alemany o el Xinès esdevinguin eines que els permetin accedir i compartir informació a nivell mundial de primera mà, però que també els permetin entendre maneres de viure i veure el món diferents a les dels nostres entorns més immediats. D’aquesta manera, els idiomes a l’escola esdevenen també clau en la formació integral dels nois i noies del present, i que seran els futurs ciutadans d’un món global.

  ‘’If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart”

  ‘’si li parles a una persona en un idioma que entén, li arribarà al seu cap. Si li parles en la seva pròpia llengua, li arribarà al seu cor”

  13 de gener de 2015

  per Mónica Ranz
  Cap d'estudis Secundària