Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
Logopèdia
Disposem per a totes les etapes educatives de l'escola de sessions individuals setmanals, amb logopedes del propi centre. També fem venir professional extern qualificat.

Es realitza una revisió anual per a aquells alumnes que ho necessitin. Enguany, es faran al mes de novembre per a alumnes d'entre P4 i 2n d'educació primà, i per als alumnes de P3 durant el 3r trimestre. De la mateixa manera, a partir del 15 de setembre es podrà gaudir del servei de logopèdia com a activitat extraescolar, en sessions de grups reduïts o individuals.