Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
Instal·lacions

Edifici principal

Aula d'infantil

Aula de tecnologia

Laboratori

Laboratori

Aula de primària

Aula de música

Treballant amb iPads

Treballant amb iPads

Treballant amb iPads

Aula d'informàtica

Menjador

Aula de secundària

Aula de secundària

Pati de la llar

Passadís de la llar

Aula d'informàtica
Visita virtual