Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
Instal·lacions

Edifici principal

Pati

Treballant amb iPads

Aula de secundària

Hort

Rocòdrom

Treballant amb iPads

Biblioteca

Aula de secundària

Gimnàs

Llar

Aula de primària