Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
Instal·lacions

Edifici principal

Pati

Aula de secundària

Treballant amb iPads

Aula de secundària

Aula d'informàtica

Treballant amb iPads

Biblioteca

Aula de secundària

Gimnàs

Aula de P1

Aula de primària

Aula de P2