Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
Llengua anglesa
Hem organitzat el currículum augmentant les hores d'anglès i en anglès que reben els nostres alumnes, més del que marca el currículum establert. L'escola compta amb mestres natius per impartir aquestes assignatures.
Projecte trilingüe
Dediquem fins a quatre hores a la setmana a l'aprenentatge de la llengua anglesa, més del que marca el currículum establert:
 Infantil: 2 hores/setmana d'anglès oral amb professorat natiu.
 Primària: entre 4 i 5 hores/setmana, una d'elles desdoblada i una altra d'expressió oral amb professorat natiu.
 ESO: 4 hores/setmana, una d'elles d'expressió oral amb professorat natiu.
Impartim, a més a més de l'aprenentatge de la pròpia llengua anglesa, diverses matèries en anglès:
A Educació Infantil:
 Physical Education (Educació Física) (2h)
 Psychomotricity (Psicomotricitat) (1h)
 Music (Música) (1h)
 ICT Digital Classroom (Aula Digital) (1h)
A Primària:
 Arts & Crafts (Ed. Plàstica) (1'5h)
 Science (Medi) (1h)
 Physical Education (Ed. Física) fins a 4t prim. (2h)
 ICT a 3r (1h)
 Music (Música) de 4t i 6è prim. (1h)
A Secundària:
 Music (Música) a 1r i 2n d'ESO (2h)
 Technology (Tecnologia) a 1r, 2n i 3r d'ESO (2h)
 Art a 1r i 3r d'ESO (2h)
 A més, fem en anglès diferents matèries en diferents períodes de temps.
Pretenem anar augmentant progressivament les matèries impartides en anglès fins assolir el 30% del total i, d'aquesta manera, aconseguir una verdadera escola trilingüe, objectiu destacat del nostre projecte educatiu.
English everywhere
Els alumnes de 4t d'ESO realitzen un viatge de fi de curs a un país de la Unió Europea, on posen en pràctica les capacitats comunicatives apreses durant la seva estada a l'escola. A finals del mes de juny i durant el mes de julilol, també s'organitza un casal d'estiu en llengua anglesa per als alumnes del centre que s'hi vulguin inscriure. Els vídeos de suport que s'emeten a les accions tutorials també són en aquest idioma, subtitulades per als més petits.

Cada any organitzem l'English week, una festa interna que té com a protagonista l'anglès, un dels pilars de la nostra escola: el curs 2015-16 ens ha ajudat a conèixer la cultura i tradicions d'Austràlia, dividint la setmana en quatre rans blocs: el Culture Day, amb activitats relacionades amb la cultura australiana, tant tradicions antigues com actuals; l'Animals Day, amb els animals com a protagonistes, descobrint la gran varietat d'animals d'aquest país, on viuen, què mengen...; l'Sports Day, el dia més actiu de la English Week, els esports donen joc a treballar danses, rituals esportius, jocs, normes esportives...; i el Landscapes Day, coneixent els paisatges, els monuments més importants, les ciutats més famoses, una mica de geografia, flora i fauna... a ESO les activitats van incloure conferències sobre cultura i civilització australianes amb suport visual digital fetes i exposades pel nostre professorat d'anglès nadiu.
Acreditacions oficials
Els nostres alumnes de cicle superior d'Educació Primària i d'Educació Secundària realitzen les proves d'anglès d'Education First, una empresa líder en educació internacional i mobilitat. El resultat situa els participants en un nivell o esglaó del marc comú europeu de llengües.
Activitats extraescolars
La nostra escola també ofereix llengua anglesa per a tots els nivells com a activitat extraescolar.
Llengua xinesa
El xinès mandarí és la llengua més parlada del planeta, i una de les llengües més importants avui dia en el món dels negocis. És per això, que els nostres alumnes des d'EI 4 fins a 6è de primària ja fan una hora setmanal en aquest idioma, amb mestres natives.

Llengua francesa

Preparem als alumnes perquè quan acabin l'educació secundària obligatòria puguin presentar-se a l'examen oficial del nivell DELF, obtenint-ne el certificat.

Treballem el francès com una matèria optativa durant l'ESO.