Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
Notícies d'escola

El projecte "El gust per la lectura" és un dels nostres senyals d'identitat. Es tracta de crear bons lectors, eficients i eficaços, disposats tant a gaudir del plaer d'una bona...