Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
Titularitat
Direcció
Sr. Joan Masó B.
Direcció general
Sra. Rosa V.
Qualitat curricular
Sra. Mar S.
Direcció
Sr. Daniel G.
Sots-direcció
Sra. Elsa D.
Direcció tècnica
Sra. Rosa Ma H.
Dep. RRHH
Sra. Emília J.
Cap d'estudis ESO
Sra. Clara P.
Cap d'estudis
Infantil i Primària
Sra. Elisabeth B.
Coordinació Cicle Inicial i Mitjà
Sra. Maite P.
Coordinació
ed. Infantil
Sra. Ade G.
Coordinació
Llar d'Infants
Departaments
Sra. Núria R.
Llengües
Sra. Eva G.
Socials i expressió
Sr. Xavi C.
Ciències i matemàtiques
Sr. David M.
TIC/TAC
Tutors
P0
Sra. Helena B.
P0
P1
Sra. Miriam M.
P1 A
Sra. Miriam C.
P1 B
P2
Sra. Sara M.
P2 A
Sra. Raquel G.
P2 B
P3
Sra. Judith C.
P3 A
Sra. Elisenda D.
P3 B
Sra. Maite P.
P3 C
Sra. Laura C.
P3 E
P4
Sra. Chelo L.
P4 A
Sra. Fany E.
P4 B
Sra. Ana F.
P4 C
Sra. Eva G.
P4 E
P5
Sr. Fran G.
P5 A
Sra. Lourdes T.
P5 B
Sra. Empar Z.
P5 C
Sra. Anna O.
P5 E
1r
Sra. Antònia V.
1r A
Sra. Marta D.
1r B
Sra. Marta L.
1r C
Sra. Ma Josep R.
1r E
2n
Sra. Laura D.
2n A
Sra. Núria A.
2n B
Sra. Paula S.
2n C
Sra. Laura C.
2n E
3r
Sra. Maria F.
3r A
Sra. Andrea D.
3r B
Sra. Ma Luisa M.
3r C
Sra. Alba M.
3r E
4t
Sra. Isabel S.
4t A
Sra. Glòria A.
4t B
Sra. Andrea S.
4t C
Sra. Cristina B.
4t E
Sr. Joan C.
5è A
Sr. Jesús G.
5è B
Sra. Ma Josep Z.
5è C
Sra. Carla P.
5è E
Sra. Aida L.
6è A
Sra. Margarita V.
6è B
Sr. Caín D.
6è C
1r ESO
Sr. Rafel C.
1r ESO A
Sra. Julia M.
1r ESO B
Sr. José M. V.
1r ESO C
2n ESO
Sra. Rosa V.
2n ESO A
Sra. Mar S.
2n ESO B
Sra. Marta G.
2n ESO C
3r ESO
Sr. Ivan G.
3r ESO A
Sra. Eva G.
3r ESO B
Sr. Xavi C.
3r ESO C
4t ESO
Sra. Alícia M.
4t ESO A
Sr. Daniel G.
4t ESO B
Sr. Rubén C.
4t ESO C
Especialistes
Sra. Lídia M.
Català
Sra. Ariana B.
Co-tutora
Sr. Lázaro T.
Ed. Física
Sra. Elisabeth B.
English
Sra. Clara P.
English
Sra. Jia C.
English
Sra. Sara T.
English
Sra. Silvia V.
English
Sra. Sandy L.
English
Sra. Elisenda M.
English
Sr. Andrés C.
ESO
Sra. Elsa D.
ESO
Sra. Emilia J.
ESO
Sra. Núria R.
ESO
Sr. Joan C. S.
ESO
Sra. Alba B.
ESO
Sr. David M.
ESO
Sr. Victor E.
ESO
Sr. Óliver J.
ESO
Sra. Ma José C.
ESO
Sra. Ma Teresa B.
Música
Sr. Joan G.
Physical Ed.
Sr. Miquel T.
Physical Ed.
Sra. Fina R.
Primària
Sra. Fátima R.
Primària
Sr. Miguel A. C.
Primària
Sra. Silvia V.
Psicòloga
Sra. Marta D.
Psychomotricity
Sra. Huiming Z.
Xinès
PAS
Sra. Loli
Díaz
Sra. Noelia
Pérez
Sra. Dolors
Sánchez S.
Sra. Dolores
Sánchez G.
Sra. Evelyn
Garcia
Sr. David
Martín
Sr. Jordi
Martín
Sra. Núria
Cervera
Sr. Sergi
de la Peña
Sr. Javier
Tirado
Consell escolar
Presidenta
Sra. Mar Serra i Hosta
Representants titularitat
Sr. Joan E. Masó i Bové
Sra. Noelia Pérez Moreno
Sr. Rosa M. Humet Llinàs
Representants professorat
Sra. Jia-Jia Chen Lin
Sr. Daniel Guillamón Jaime
Sr. Francisco González Casal
Sra. Paula Suárez Tirado
Sra. Adelaida Gual Sanjosé (Llar)
Sra. Raquel González Flores (Llar)
Representants pares/mares
Sra. Pilar Coronado Mañas
Sra. Laura Moya Martínez
Sra. Loida Silvestre Celada
Sra. Susana Teruel Motos (AMPA)
Sr. Justo Guijas Jiménez (Llar)
Representants alumnat
Sr. Ivan Miguel Sanjuan
Sr. Judith Melgar Sobrino
Representant P.A.S.
Sra. Loli Díaz Fernández