Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
Titularitat
Direcció
Sr. Joan Masó B.
Direcció general
Sra. Rosa V.
Qualitat curricular
Sra. Mar S.
Direcció
Sr. Daniel G.
Sots-direcció
Sra. Elsa D.
Direcció tècnica
Sra. Rosa Ma H.
Dep. RRHH
Sra. Emília J.
Cap d'estudis ESO
Sra. Clara P.
Cap d'estudis
Infantil i Primària
Sra. Elisabeth B.
Coordinació Cicle Inicial i Mitjà
Sra. Maite P.
Coordinació
ed. Infantil
Sra. Ade G.
Coordinació
Llar d'Infants
Departaments
Sra. Núria R.
Llengües
Sra. Eva G.
Socials i expressió
Sr. Xavi C.
Ciències i matemàtiques
Sr. David M.
TIC/TAC
Tutors
P0
Sra. Helena B.
P0
P1
Sra. Hortensia P.
P1 A
Sra. Miriam C.
P1 B
P2
Sra. Sara M.
P2 A
Sra. Raquel G.
P2 B
P3
Sra. Judith C.
P3 A
Sra. Elisenda D.
P3 B
Sra. Maite P.
P3 C
Sra. Laura C.
P3 E
P4
Sra. Chelo L.
P4 A
Sra. Fany E.
P4 B
Sra. Ana F.
P4 C
Sra. Eva G.
P4 E
P5
Sr. Fran G.
P5 A
Sra. Lourdes T.
P5 B
Sra. Empar Z.
P5 C
Sra. Anna O.
P5 E
1r
Sra. Antònia V.
1r A
Sra. Marta D.
1r B
Sra. Marta L.
1r C
Sra. Ma Josep R.
1r E
2n
Sra. Laura D.
2n A
Sra. Núria A.
2n B
Sra. Paula S.
2n C
Sra. Laura C.
2n E
3r
Sra. Maria F.
3r A
Sra. Andrea D.
3r B
Sra. Ma Luisa M.
3r C
Sra. Alba M.
3r E
4t
Sra. Isabel S.
4t A
Sra. Glòria A.
4t B
Sra. Andrea S.
4t C
Sra. Cristina B.
4t E
Sr. Joan C.
5è A
Sr. Jesús G.
5è B
Sra. Ma Josep Z.
5è C
Sra. Carla P.
5è E
Sra. Aida L.
6è A
Sra. Margarita V.
6è B
Sr. Caín D.
6è C
1r ESO
Sr. Rafel C.
1r ESO A
Sra. Julia M.
1r ESO B
Sr. José M. V.
1r ESO C
2n ESO
Sra. Rosa V.
2n ESO A
Sra. Mar S.
2n ESO B
Sra. Marta G.
2n ESO C
3r ESO
Sr. Ivan G.
3r ESO A
Sra. Eva G.
3r ESO B
Sr. Xavi C.
3r ESO C
4t ESO
Sra. Alícia M.
4t ESO A
Sr. Daniel G.
4t ESO B
Sr. Rubén C.
4t ESO C
Especialistes
Sra. Lídia M.
Català
Sr. Lázaro T.
Ed. Física
Sra. Elisabeth B.
English
Sra. Clara P.
English
Sra. Jia C.
English
Sra. Sara T.
English
Sra. Silvia V.
English
Sra. Sandra L.
English
Sra. Eli W.
English
Sra. Elisenda M.
English
Sr. Andrés C.
ESO
Sra. Elsa D.
ESO
Sra. Ma Dolors I.
ESO
Sra. Emilia J.
ESO
Sra. Marisa M.
ESO
Sra. Núria R.
ESO
Sr. Joan C. S.
ESO
Sra. Alba B.
ESO
Sr. David M.
ESO
Sr. Victor E.
ESO
Sr. Óliver J.
ESO
Sr. Pol V.
ESO
Sr. Alex B.
ESO
Sra. Ma José C.
ESO
Sra. Ma Teresa B.
Música
Sr. Joan G.
Physical Ed.
Sr. Miquel T.
Physical Ed.
Sra. Ariadna G.
Physical Ed.
Sra. Fina R.
Primària
Sra. Fátima R.
Primària
Sr. Miguel A. C.
Primària
Sra. Silvia V.
Psicòloga
Sra. Marta D.
Psychomotricity
Sra. Huiming Z.
Xinès
PAS
Sra. Loli
Díaz
Sra. Noelia
Pérez
Sra. Dolors
Sánchez S.
Sra. Dolores
Sánchez G.
Sra. Evelyn
Garcia
Sr. David
Martín
Sr. Jordi
Martín
Sra. Núria
Cervera
Sr. Sergi
de la Peña
Sr. Francisco
Cerdan
Sr. Javier
Tirado
Consell escolar
Presidenta
Sra. Mar Serra i Hosta
Representants titularitat
Sr. Joan E. Masó i Bové
Sra. Loli Díaz Fernández
Sr. Rosa M. Humet Llinàs
Representants professorat
Sra. Consuelo Larrosa Motos
Sr. Miquel Torres Roca
Sra. Jia-Jia Chen Lin
Sr. Daniel Guillamón Jaime (secretari)
Representants pares/mares
Sra. Pilar Coronado Mañas
Sra. Mª Cristina Soria López
Sra. Eva Mª Turro Núñez
Sra. Susana Teruel Motos (AMPA)
Representants alumnat
Sr. Ivan Miguel Sanjuan
Sr. F. Xavier Porras Tello
Representant P.A.S.
Sra. Noelia Pérez Moreno