Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
Titularitat
Direcció
Sr. Joan Masó B.
Direcció general
Sra. Rosa V.
Qualitat curricular
Sra. Mònica R.
Direcció
Sr. Carles D.
Sots-direcció
Sr. Guillermo G.
Cap d'estudis
ESO
Sra. Laura V.
Cap d'estudis d'Ed. Infantil i Primària
Tutors/es
Llar
Sra. Eva M.
EI 1D
Sra. Tania B.
EI 2D
Ed. infantil
Sra. Olga P.
EI 3D
Sra. Marta S.
EI 4D
Sra. Marta F.
EI 5D
Ed. primària
Sra. Laura V.
EP 1D
Sra. Susana L.
EP 2D
Sra. Magda E.
EP 3D
Sr. Salvador C.
EP 4D
Sra. Estefania M.
EP 5D
Sra. Gloria C.
EP 6D
ESO
Sra. Eva S.
ES 1D
Sr. Óliver J.
ES 2D
Sr. Carles D.
ES 3D
Sra. Imma L.
ES 4D
Especialistes
Sra. Carla A.
Psychomotricity
Sra. Maria Teresa B.
Música
Sr. Guillermo G.
ESO
Sr. Daniel G.
Primària
Sra. Karen L.
English
Sra. Sandy L.
English
Sr. Robert M.
ESO
Sra. Laura M.
Música
Sra. Mónica R.
ESO
Sr. Joel R.
ESO
Sra. Silvia V.
English
Sra. Huiming Z.
Xinès
PAS
Sra. Yolanda G.
Sr. Jordi M.
Sr. David M.
Sr. Javier T.

Consell escolar
Presidenta
Sra. Mònica Ranz Jove
Representants titularitat
Sr. Joan E. Masó i Bové
Sra. Loli Díaz Fernández
Sr. Rosa M. Humet Llinàs
Representants professorat
Sr. Carles Díaz Martí
Sra. Marta Sánchez Nache
Sra. Estefania Mayugo Díez
Sra. Tania Bascón Toledo
Representants pares/mares
Sra. Anabel Martínez Perabán
Sra. Mònica Piñar Espinola
Sr. Manuel Palos Llambrich
Sra. Jacqueline Álvarez Román
Sra. Cristina Gómez Espinosa
Sr. Oscar Serrada Sánchez
Representants alumnat
Sra. Nora Guisado Moya
Sra. Natàlia Palos Rossut
Representant P.A.S.
Sra. Yolanda García Caballero
Secretari
Sr. Carles Díaz Martí