Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
Benvinguts
Sr. Joan Masó i Bové
Director General Escoles Arrels
L'escola Arrels-Esperança té com a tasca primera la transmissió als seus alumnes d'una base sòlida de coneixements i d'hàbits d'estudi. Assumim amb entusiasme aquesta responsabilitat, convençuts del potencial de creixement intel·lectual de tots i cadascun dels nostres alumnes.

Aquest és el nostre propòsit: ensenyar, conduir vers el coneixement, extreure de cadascun dels nens i nenes, dels nois i noies les seves potencialitats. Som conscients que cal despertar l'interès per a l'aprenentatge utilitzant metodologies que permeten conduir els nostres alumnes vers el coneixement, que no s'ha d'entendre com la tradicional acumulació de dades, sinó com l'adquisició de l'esperit crític, la capacitat de relacionar conceptes, per tal de poder discernir el que és important dels que és superflu... El que pretenem no és altra cosa que formar alumnes amb capacitat de pensar, amb prou neguit per cercar respostes, i amb la consciència que l'aprenentatge és un camí obert, en el qual cada pas que donem és la preparació per al pas següent.

Més enllà d'aquest objectiu primer, ens comprometem també a treballar al costat de les famílies en l'educació dels seus fills, per tal d'acompanyar-los en la seva formació com a ciutadans i ciutadanes i com a persones. Educar és una tasca de present i un repte per al futur.