Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
Avaluació
Nivell Trimestre Junta
avaluació parcial
Proves
finals trimestrals
Junta avaluació
final trimestre
Lliurament notes
EI

EP
1r
(12/9/18)
    12/12/18 (EI)
13/12/18 (EP)
21/12/18
2n
(10/12/18)
    12/3/19 (EI)
13/3/19 (EP)
22/3/19
3r
(18/3/19)
    5/6/19 (EI)
12/6/19 (EP)
21/6/19
ESO Proves extraord. set. 17-18   3-4-5/9/18 6/9/18 7/9/18
Proves extraord. maig   22-23-24/5/19    
1r
(12/9/18)
17/10/18 23 a 28/11/18 12/12/18 21/12/18
2n
(10/12/18)
23/1/19 21 a 27/2/19 13/3/19 22/3/19
3r
(18/3/19)
8/5/19 29/5 a 4/6/19
(4t)
5 a 12/6/19
(1r a 3r)
17/6/19
(4t)
25/6/19
(1r a 3r)
27/6/19
Final ordinària     17/6/19
(4t)
25/6/19
(1r a 3r)
 
Rec. 3r trimestre   11-12/6/19
(4t)
17-18/6/19
(1r a 3r)
   
Proves extraord. setembre 18-19   2-3-4/9/19 5/9/19 6/9/19
Juntes de traspàs set. 2018 EI2 a EI3 (4/9/18)
EI4 a EI5 (4/9/18)
EI5 a EP1 (5/9/18)
EP2 a EP3 (4/9/18)
EP4 a EP5 (4/9/18)
EP6 a ES1 (4/9/18)
Proves diagnòstiques 2n EP
(13 a 31/5/19)
Competències Bàsiques (Avaluació externa) 4t ESO (12-13/2/19)
6è (7-8-9/5/19)