Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
Assegurança escolar
Tots els alumnes de l'escola estan coberts per una assegurança privada. La cobertura mèdica inclou:
  • Revisió mèdica, informe i seguiment de l'alumne. Revisió optomètrica.
  • Assegurança sanitària complementària.
  • Trasllat al centre assistencial en cas necessari.
  • Assegurança de responsabilitat civil i d'accidents.
En aquest document podeu consultar els centres mèdics col·laboradors.