Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
Promocions
Per facilitar la integració, els nivells A, B, C, D i E de cada curs tindran un nom comú, que correspon a països de la Comunitat Europea, seguit de l'any en què van néixer els seus alumnes. Aquest agrupament per promocions s'inicia a la Llar i es manté fins a 4t d'ESO, de manera que quan un/a alumne/a entra en un dels nostres Centres se li assigna una promoció, a la qual pertanyerà fins que finalitzi la seva estada entre nosaltres. Els noms de les promocions són els següents:

Educació Infantil
Any 2019EI 0 - Alemanya'19
Any 2018EI 1 - Suècia'18
Any 2017EI 2 - Luxemburg'17
Any 2016EI 3 - Malta'16
Any 2015EI 4 - Bèlgica'15
Any 2014EI 5 - Portugal'14

Educació Primària
Any 20131r - Noruega'13
Any 20122n - Itàlia'12
Any 20113r - Irlanda'11
Any 20104t - Grècia'10
Any 20095è - França'09
Any 20086è - Holanda'08

Educació Secundària Obligatòria
Any 20071r ESO - Àustria'07
Any 20062n ESO - Finlàndia'06
Any 20053r ESO - Dinamarca'05
Any 20044t ESO - Polònia'04