Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
Contacta amb l'escola
ESCOLA ARRELS-ESPERANÇA

c/ Provença núm. 7
08914 Badalona (La Salut)
La Salut
Tel. 933 876 199
esperanca@escolesarrels.com
Escola Coord. UTM Coord. GEO
Arrels-Blanquerna X: 437194.344 , Y: 4590266.326 , 39 X: 2.247948534 , Y: 41.46153065
Arrels-Esperança X: 435216.459 , Y: 4587780.529 , 39 X: 2.224533537 , Y: 41.43898455