Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
Contacta amb l'escola
ESCOLA ARRELS-BLANQUERNA

Av. de Roma, 29-31
08915 Badalona (Morera)
Tel. 933 951 657
blanquerna@escolesarrels.com
Escola Coord. UTM Coord. GEO
Arrels-Blanquerna X: 437194.344 , Y: 4590266.326 , 39 X: 2.247948534 , Y: 41.46153065
Arrels-Esperança X: 435216.459 , Y: 4587780.529 , 39 X: 2.224533537 , Y: 41.43898455