Nova llar d'infants a Esperança
La Llar d'Infants Arrels-Esperança iniciará les seves activitats el
setembre del 2017. Mentrestant, perquè es puguin fer una idea,
poden consultar els documents de la Llar d'Infants Arrels-Timbals: