Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
Notícies d'escola

Un cop més i d’acord amb la normativa, durant el mes de novembre i principis de desembre, procedirem a la renovació parcial del CONSELL ESCOLAR del Centre,.El Consell Escolar...