Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
Exigència acadèmica
Estem treballant per actualitzar aquesta pàgina i la informació que es mostra podria no ser correcta. Disculpeu les molèsties!
En els nostres centres educatius demanem la confiança de les famílies en el nostre projecte. Aquesta confiança, guanyada al llarg dels nostres 50 anys d'existència, la sostenim, de manera totalment objectiva, en els resultats acadèmics.

A partir de metodologies innovadores i adaptades a les noves tecnologies aconseguim el millor rendiment del nostre alumnat i desenvolupem les seves potencialitats al màxim.

Els nostres alumnes acaben l'ensenyament obligatori ben preparats per fer front al batxillerat, si aquest és el seu desig, amb garanties d'èxit. Així ho demostren les proves que cada curs aplica la Generalitat de Catalunya on obtenim resultats per sobre la mitjana.La nostra aspiració és continuar en aquesta línea, no deixant de reflexionar sobre els nostres sistemes i procediments, actualitzant-nos i millorant tot allò que sigui necessari.

És per això que ens avaluem sistemàticament i ens marquem objectius anuals d'excel·lència i ens preparem rigorosament totes les activitats que realitzem quotidianament.

Estem alerta de les noves necessitat que van sorgint i treballem per preparar als nostres alumnes per afrontar-les.

Per això hem desenvolupat diversos plans i projectes que cobreixen amb profunditat, de manera planificada, organitzada i reflexionada alguns aspectes que considerem fonamentals i pilars en el bon desenvolupament dels nostre alumnat.

Són plans específics per treballar l'aprenentatge de la llengua anglesa, la implementació de les TIC, la lectura, l'expressió escrita, la resolució de problemes, el desenvolupament emocional, l'adquisició de valors i hàbits de treball i saber estar.

Pretenem garantir una formació vàlida pel present, però disposada a acceptar el repte de desenvolupar-se en un futur cada cop més exigent.