Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
Titularitat
Direcció
Sr. Joan Masó B.
Direcció general
Sra. Rosa V.
Auditoria pedagògica
Sra. Mònica R.
Direcció
Sr. Carles D.
Sots-direcció
Sr. Guillermo G.
Cap d'estudis
ESO
Sra. Magda E.
Cap d'estudis d'Ed. Infantil i Primària
Tutors
Llar
d'infants
Sra. Carolina M.
Pollets
Sra. Tania B.
Granotes
Ed. Infantil
Sra. Olga P.
P3 D
Sra. Marta S.
P4 D
Sr. Jordi A.
P5 D
C. Inicial
Primària
Sra. Susana L.
1r
Sra. Magda E.
2n
C. Mitjà
Primària
Sra. Laura V.
3r
Sr. Salvador C.
4t
C. Superior
Primària
Sra. Estefania M.
Sra. Gloria C.
ESO
Sra. Eva S.
1r ESO
Sr. Carles D.
2n ESO
Sr. Óliver J.
3r ESO
Sra. Imma L.
4t ESO
Especialistes
Sra. Natalie D.
English
Sra. Bori V.
English
Sra. Sandra L.
English
Sra. Mónica R.
ESO
Sr. Guillermo G.
ESO
Sr. Robert M.
ESO
Sr. Victor E.
ESO
Sra. Txell C.
ESO
Sra. Silvia R.
I+D
Sra. Ma Teresa B.
Música
Sra. Laura M.
Música
Sr. Jesús P. B.
Primària
Sra. Elena Z.
Primària
Sra. Judith M.
Primària
Sra. Huiming Z.
Xinès
PAS
Sra. Yolanda
García
Sr. Jordi
Martin
Sr. David
Martín
Sr. Francisco
Cerdan
Sr. Javier
Tirado

Consell escolar
Presidenta
Sra. Mònica Ranz Jove
Representants titularitat
Sr. Joan E. Masó i Bové
Sra.Loli Díaz Fernández
Sr. Rosa M. Humet Llinàs
Representants professorat
Sra. Elena Zarauza Campo
Sra. Laura Monsonís Guallar
Sra. Laura Vázquez Gabas
Sr. Carles Díaz Martí
Representants pares/mares
Sra. Anabel Martínez Perabán
Sra. Mònica Piñar Espinola
Sr. Manuel Palos Llambrich
Sr. Antonio Vigil Montsérrat
Representants alumnat
Sra. Helena Romero Egea
Sr. Arnau Morales Soler
Representant P.A.S.
Sra. Yolanda García Caballero
Secretària
Sra. Inma Lòpez Soria