Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
Calendari
Aquest és el calendari del curs, llevat de les modificacions que es puguin produir per imperatius del Departament d'Educació, o necessitats d'organització del Centre.

Tots els tutorials